python

Výpočet síly hesla

Nedávno jsem potřeboval do jedné aplikace zavést nějaký výpočet síly hesla a předejít tak zadávání slabých hesel. Po chvíli googlení jsem našel jeden zápisek. Po implementaci popsaného výpočtu jsem provedl ještě několik úprav.

Subscribe to python