Preview

RTNM

RealTime Network Monitor, aplikace skládající se ze dvou hlavních částí. Úkolem první části je nakreslit schéma datové sítě a druhá část ji následně monitoruje a v případě závady upozorňuje na vzniklý problém. Projekt je v současné chvíli velmi mladý, nicméně funkční testovací verze již jsou a brzy se snad nějaká ta použitelná alpha objeví.


Geomag

Program pro správu databáze cachí pro geocaching; umožňuje vést a spravovat lokální databázi, přidávat si vlastní waypointy a vyhledávat podle různých kritérií.


OpenIDS

Webová aplikace umožňující spuštění vlastního OpenID providera. Kromě samotného autorizačního serveru je k dispozici i uživatelské rozhraní pro správu vlastních údajů.